REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SPIS TRE艢CI:

I.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Definicje regulaminowe

II.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Postanowienia og贸lne

III.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

IV.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Procedura zawarcia Umowy sprzeda偶y

V.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Spos贸b i termin p艂atno艣ci

VI.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Koszty, spos贸b i termin dostawy

VII.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Reklamacje

VIII.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Odst膮pienie od Umowy sprzeda偶y

IX.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur

X.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Polityka prywatno艣ci i cookies

XI.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Postanowienia ko艅cowe

I. DEFINICJE REGULAMINOWE

Ilekro膰 w niniejszym Regulaminie zosta艂y u偶yte nast臋puj膮ce zwroty i okre艣lenia, nale偶y przez nie rozumie膰:

1.聽 聽 聽 聽 聽聽Sklep internetowy聽鈥 serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋, dost臋pny pod adresem: https://alealeja.pl/聽za po艣rednictwem kt贸rego Klient mo偶e uzyska膰 informacje o Produkcie i jego dost臋pno艣ci oraz z艂o偶y膰 Zam贸wienie;

2.聽 聽 聽 聽 聽聽Sklep stacjonarny聽鈥 stacjonarny punkt sprzeda偶y prowadzony przez Sprzedawc臋 w Lublinie pod adresem:聽Al.Sp贸艂dzielczo艣ci Pracy 109B, 20-147 Lublin

3.聽 聽 聽 聽 聽聽Klient聽鈥 osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra zawiera ze Sprzedawc膮 umow臋 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰;

4.聽 聽 聽 聽 聽聽Konsument聽鈥 osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;

5.聽 聽 聽 聽 聽聽Przedsi臋biorca聽鈥 osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, prowadz膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮 i dokonuj膮ca czynno艣ci prawnej bezpo艣rednio zwi膮zanej z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;

6.聽 聽 聽 聽 聽聽Sprzedawca 鈥撀Bartosz Oczkowski,prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Aleja 艁azienek Bartosz Oczkowski z siedzib膮 w Lublinie na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, NIP:7133102134,

7.聽 聽 聽 聽 聽聽U偶ytkownik聽鈥 osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, korzystaj膮ca ze strony internetowej dost臋pnej pod adresem: https://alealeja.pl/

8.聽 聽 聽 聽 聽聽Zam贸wienie聽鈥 o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y, zawieraj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i ilo艣膰 Produkt贸w.

9.聽 聽 聽 聽 聽聽Umowa sprzeda偶y聽鈥 umowa sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 zawierana pomi臋dzy Sprzedawc膮
a Klientem za po艣rednictwem Sklepu internetowego;

10.聽 聽 聽 聽 聽聽Konto聽鈥 indywidualny profil U偶ytkownika tworzony na podstawie adresu e-mail i has艂a, za pomoc膮 kt贸rego U偶ytkownik uzyskuje dost臋p do dotycz膮cych go elektronicznych danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, umo偶liwiaj膮cy sk艂adanie Zam贸wie艅 bez konieczno艣ci ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarz膮dzanie Zam贸wieniami i adresami;

11.聽 聽 聽 聽 聽聽Koszyk聽鈥 osobna sekcja Konta, pozwalaj膮ca na magazynowanie wybranych przez Klienta Produkt贸w w celu p贸藕niejszego ich zakupu;

12.聽 聽 聽 聽 聽聽Produkt聽鈥 rzecz ruchoma dost臋pna w Sklepie internetowym przeznaczona do sprzeda偶y, stanowi膮ca przedmiot Umowy sprzeda偶y zawieranej pomi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮;

13.聽 聽 聽 聽 聽聽Dni robocze 鈥撀dni od poniedzia艂ku do pi膮tku, w godzinach 8:00 鈥 16:00, z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o kt贸rych mowa w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.);

14.聽 聽 聽 聽 聽聽Elektroniczny Formularz Kontaktowy聽鈥 formularz kontaktowy dost臋pny w formie elektronicznej pod adresem: https://alealeja.pl/kontakt, s艂u偶膮cy do komunikacji Klienta ze Sprzedawc膮.

15.聽 聽 聽 聽 聽聽Formularz rejestracyjny聽鈥 elektroniczny formularz dost臋pny w Sklepie internetowym umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta U偶ytkownika.

16.聽 聽 聽 聽 聽聽Formularz Zam贸wienia聽鈥 elektroniczny formularz dost臋pny w Sklepie internetowym, s艂u偶膮cy sk艂adaniu Zam贸wie艅 poprzez dodawanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣leniu warunk贸w sprzeda偶y m.in. w zakresie opcji p艂atno艣ci i sposobu dostawy;

17.聽 聽 聽 聽 聽聽Kodeks cywilny 鈥撀ustawa z 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145ze zm.);

18.聽 聽 聽 聽 聽聽Newsletter聽鈥 informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, pochodz膮ce od Sprzedawcy, wysy艂ane Klientowi drog膮 elektroniczn膮, przez lub w imieniu Sprzedawcy;

19.聽 聽 聽 聽 聽聽Cookies聽鈥 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci ma艂e pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urz膮dzeniach ko艅cowych U偶ytkownik贸w, przeznaczone do korzystania ze Sklepu internetowego;

20.聽 聽 聽 聽 聽聽Polityka prywatno艣ci i cookies Sklepu internetowego聽鈥 dokument okre艣laj膮cy szczeg贸艂owe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zawarty w Regulaminie;

21.聽 聽 聽 聽 聽聽Regulamin聽鈥 niniejszy Regulamin wraz z za艂膮cznikami, okre艣laj膮cy zasady zawierania um贸w sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych um贸w, prawa i obowi膮zki stron umowy sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 oraz zasady post臋powania reklamacyjnego;

22.聽 聽 聽 聽 聽聽RODO聽鈥 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

23聽 聽 聽 聽 聽聽Ustawa o prawach konsumenta聽鈥 ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.);

24.聽 聽 聽 聽 聽聽Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮聽鈥 ustawa z 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.);

II. POSTANOWIENIA OG脫LNE

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o kt贸rym mowa w art. 8 ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

2.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Regulamin dotyczy Um贸w sprzeda偶y zawieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego
i jest skierowany zar贸wno do Konsument贸w, jak i Przedsi臋biorc贸w korzystaj膮cych ze Sklepu internetowego.

3.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Sklep internetowy dost臋pny pod adresem聽https://alealeja.pl/,聽prowadzony jest przez Bartosz Oczkowskiego prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Aleja 艁azienek Bartosz Oczkowski
z siedzib膮 w Lublinie na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, NIP: 7133102134, REGON: 382559406

4.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Dane kontaktowe Sprzedawcy: Adres do korespondencji:聽Al.Sp贸艂dzielczo艣ci Pracy 109B, 20-147 Lublin,聽e-mail:聽info@alealeja.pl, telefon:聽573976800

5.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Kontakt ze Sprzedawc膮 odbywa si臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym powy偶ej, telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 -16:00 pod numerem, a tak偶e za po艣rednictwem elektronicznego formularza kontaktowego, dost臋pnego pod adresem: https://alealeja.pl/kontakt .

6.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Regulamin okre艣la zasady korzystania ze Sklepu internetowego dost臋pnego pod adresem: https://alealeja.pl/, w szczeg贸lno艣ci zasady:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽zawierania za po艣rednictwem Sklepu internetowego Um贸w sprzeda偶y Produkt贸w;

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽sk艂adania Zam贸wie艅 na Produkty dost臋pne w Sklepie internetowym;

c.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽dostawy Produkt贸w;

d.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽p艂atno艣ci za Produkty, w tym koszty ich dostawy;

e.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽prawa odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y;

f.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽reklamacji Produkt贸w.

7.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Regulamin oraz wszelkie tre艣ci umieszczone na stronie Sklepu internetowego pod adresem , w tym zdj臋cia i opisy, s膮 przedmiotem praw autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.) i podlegaj膮 ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, b膮d藕 dokonywanie ich opracowa艅, w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, jakimikolwiek metodami, urz膮dzeniami, technikami, jest zabronione.

8.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Wszystkie Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu internetowego s膮 oryginalne
i fabrycznie nowe.

9.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Informacje o Produktach dost臋pnych w Sklepie internetowym, w szczeg贸lno艣ci ich opisy, parametry techniczne i u偶ytkowe oraz ceny nie stanowi膮 oferty, a stanowi膮 zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

10.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Regulamin jest dost臋pny w Sklepie internetowym pod adresem: https://alealeja.pl/content/7-regulamin, w spos贸b umo偶liwiaj膮cy jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no艣niku w ka偶dej chwili.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Sklep internetowy zapewnia dost臋p do nast臋puj膮cych Us艂ug elektronicznych:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Konto U偶ytkownika;

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Formularz Zam贸wienia;

c.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Newsletter.

2.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Przegl膮danie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Sk艂adanie Zam贸wie艅 przez Klienta mo偶liwe jest po uprzednim za艂o偶eniu Konta U偶ytkownika lub w przypadku braku Konta U偶ytkownika po podaniu w Formularzu Zam贸wienia danych niezb臋dnych do realizacji przez Sprzedawc臋 Umowy.

3.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽W celu dokonania rejestracji Konta U偶ytkownik wype艂nia Formularz rejestracyjny poprzez podanie nast臋puj膮cych danych: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz has艂a (sk艂adaj膮cego si臋 z co najmniej 8 znak贸w, zawieraj膮cych ma艂膮 i du偶膮 liter臋, cyfr臋 i znak specjalny). Jednocze艣nie U偶ytkownik akceptuje Regulamin i wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w nim zawartych.

4.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Dane, o kt贸rych mowa w ust. 3 powy偶ej (login i has艂o) maj膮 charakter poufny. U偶ytkownik ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za skutki (w tym szkody) spowodowane ujawnieniem ww. danych osobom trzecim.

5.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽U偶ytkownik posiadaj膮cy Konto zobowi膮zany jest do aktualizacji danych podanych w Formularzu rejestracyjnym niezw艂ocznie po ka偶dej ich zmianie. Odpowiedzialno艣膰 za brak aktualizacji danych ponosi U偶ytkownik.

6.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Us艂uga prowadzenia Konta ma charakter nieodp艂atny i bezterminowy.

7.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, zrezygnowa膰 z Us艂ugi prowadzenia Konta. W tym celu konieczne jest przes艂anie na adres poczty elektronicznej聽info@alealeja.pl聽wniosku o rezygnacj臋 z Us艂ugi prowadzenia Konta.聽Wniosek o rezygnacj臋 z Us艂ugi prowadzenia Konta nie ma wp艂ywu na realizacj臋 zawartej Umowy sprzeda偶y.

8.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuni臋cia Konta U偶ytkownika lub czasowego ograniczenia mo偶liwo艣ci korzystania ze Sklepu internetowego w przypadku naruszenia przez U偶ytkownika obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa lub postanowie艅 Regulaminu, w szczeg贸lno艣ci gdy U偶ytkownik:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽poda艂 w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawd膮, niezupe艂ne lub nieaktualne, wprowadzaj膮cym tym samym w b艂膮d Sprzedawc臋 lub naruszaj膮c prawa os贸b trzecich;

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽dopu艣ci艂 si臋 za po艣rednictwem Sklepu internetowego naruszenia d贸br osobistych os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci innych U偶ytkownik贸w;

c.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽dopu艣ci艂 si臋 innych zachowa艅 niezgodnych z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub og贸lnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

9.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Elektroniczny Formularz Zam贸wienia jest Us艂ug膮 nieodp艂atn膮 oraz ma charakter jednorazowy i rozpoczyna si臋 z chwil膮 dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie internetowym.

10.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Newsletter jest Us艂ug膮 艣wiadczon膮 nieodp艂atnie przez czas nieoznaczony. Klient mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowych drog膮 elektroniczn膮, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyra偶enia takiej zgody, Klient otrzymywa膰 b臋dzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysy艂ane przez Sprzedawc臋 lub w imieniu Sprzedawcy.

11.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Klient mo偶e w ka偶dym czasie zrezygnowa膰 z otrzymywania Newslettera, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub klikni臋cie stosownego linku znajduj膮cego si臋 w tre艣ci ka偶dego Newslettera.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDA呕Y

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Informacje o Produktach prezentowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego, lecz stanowi膮 zaproszenie do zawarcia Umowy sprzeda偶y.

2.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Z艂o偶enie Zam贸wienia stanowi ofert臋 w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego, z艂o偶on膮 Sprzedawcy przez Klienta. Po otrzymaniu Zam贸wienia Sprzedawca weryfikuje Zam贸wienie. Z艂o偶enie Zam贸wienia nie jest r贸wnoznaczne z jego przyj臋ciem.

3.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽W celu z艂o偶enia Zam贸wienia Klient dokonuje wyboru ilo艣ci i rodzaju Produktu, sposobu i adresu dostawy oraz sposobu p艂atno艣ci. W Formularzu Zam贸wienia powinny znale藕膰 si臋 r贸wnie偶 dane kontaktowe Klienta oraz ewentualne uwagi co do sk艂adanego Zam贸wienia. W przypadku Przedsi臋biorcy konieczne jest tak偶e podanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz pe艂nej nazwy firmy.

4.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Z艂o偶enie Zam贸wienia nast臋puje z chwil膮 wype艂nienia Formularza Zam贸wienia oraz potwierdzenia przyciskiem 鈥瀂am贸w z obowi膮zkiem zap艂aty鈥. Do chwili z艂o偶enia Zam贸wienia Klient mo偶e modyfikowa膰 ilo艣膰 i rodzaj zamawianych Produkt贸w.

5.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Zawarcie Umowy Sprzeda偶y wymaga zaakceptowania przez Klienta Regulaminu Sklepu internetowego.

6.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Po z艂o偶eniu Zam贸wienia, Sprzedawca potwierdza przyj臋cie Zam贸wienia do realizacji na adres e-mail podany przy sk艂adaniu Zam贸wienia lub podczas rejestracji. Umowa sprzeda偶y zostaje zawarta z chwil膮 przes艂ania Klientowi przez Sprzedawc臋 informacji o przyj臋ciu Zam贸wienia do realizacji.

7.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost臋pnienie Klientowi tre艣ci zawartej Umowy sprzeda偶y nast臋puje poprzez udost臋pnienie Regulaminu na stronie internetowej oraz przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w ust. 6 powy偶ej. Tre艣膰 Umowy sprzeda偶y jest ponadto utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu internetowego.

V. SPOS脫B I TERMIN P艁ATNO艢CI

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Ceny Produkt贸w podane w Sklepie internetowym s膮 cenami jednostkowymi brutto (zawieraj膮 podatek VAT) i s膮 wyra偶one w z艂otych polskich (PLN). Podane ceny towar贸w nie uwzgl臋dniaj膮 kosztu dostawy, kt贸ry zale偶y od sposobu jej realizacji.

2.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Sprzedawca, najp贸藕niej bezpo艣rednio przed z艂o偶eniem Zam贸wienia (tj. naci艣ni臋ciem przycisku 鈥瀂amawiam z obowi膮zkiem zap艂aty鈥), informuje Klienta o 艂膮cznej cenie Produkt贸w oraz wszelkich dodatkowych op艂atach, w tym za transport, dodatkowe us艂ugi, koszty p艂atno艣ci itp.

3.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Klient ma mo偶liwo艣膰 zap艂aty ceny w nast臋puj膮cy spos贸b:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽P艂atno艣膰 za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki,

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽P艂atno艣膰 przy odbiorze osobistym,

c.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽P艂atno艣膰 przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w tre艣ci wiadomo艣ci e-mail przes艂anej do Klienta niezw艂ocznie po z艂o偶eniu Zam贸wienia;

4.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Termin p艂atno艣ci:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci przelewem, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y,

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci przy odbiorze osobistym przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki,

c.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki.

VI. KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Dostawa Produkt贸w聽jest ograniczona聽do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa si臋 pod adres wskazany przy zak艂adaniu Konta w Formularzu rejestracyjnym lub inny, wskazany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia.

2.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Dostawa Produkt贸w jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa sprzeda偶y stanowi inaczej.

3.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Szczeg贸艂owe informacje na temat koszt贸w dostawy Produkt贸w znajduj膮 si臋 na stronie Sklepu internetowego pod adresem:聽https/alealeja/pl/content/1-koszt-i-sposob-dostawy聽O koszcie dostawy Klient zostanie poinformowany r贸wnie偶 podczas sk艂adania Zam贸wienia, a tak偶e po jego zsumowaniu, w chwili wyra偶ania przez Klienta woli zawarcia Umowy sprzeda偶y.

4.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Sprzedawca udost臋pnia Klientowi nast臋puj膮ce opcje dostawy lub odbioru Produktu:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽przesy艂ka pocztowa, przesy艂ka pocztowa pobraniowa,

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽przesy艂ka kurierska, przesy艂ka kurierska pobraniowa,

c.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽przesy艂ka paczkomatowa,

d.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽odbi贸r osobisty dost臋pny pod adresem:

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano kr贸tszy termin. W przypadku Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin, kt贸ry jednak nie mo偶e przekroczy膰 7 Dni Roboczych. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci za pobraniem 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Termin gotowo艣ci Produktu do odbioru przez Klienta 鈥 w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b臋dzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba 偶e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk艂adania Zam贸wienia podano kr贸tszy termin. W przypadku Produkt贸w o r贸偶nych terminach gotowo艣ci do odbioru, terminem gotowo艣ci do odbioru jest najd艂u偶szy podany termin, kt贸ry jednak nie mo偶e przekroczy膰 7 Dni Roboczych. O gotowo艣ci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc臋 poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta. Pocz膮tek biegu terminu gotowo艣ci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w przypadku wyboru przez Klienta sposobu got贸wk膮 przy odbiorze osobistym 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽W przypadku wskazania przez Klienta, 偶e Zam贸wienie ma zosta膰 odebrane osobi艣cie w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, Produkt pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta przez kolejne 14 dni od dnia przes艂ania Klientowi wiadomo艣ci e-mail w temacie gotowo艣ci Produktu do odbioru.

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 do dostarczenia Klientom Sklepu internetowego Produkt贸w wolnych od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klient贸w odpowiedzialno艣膰 za wady Produkt贸w (r臋kojmia) na zasadach okre艣lonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczeg贸lno艣ci w art. 556 k.c. W przypadku sprzeda偶y nieb臋d膮cej sprzeda偶膮 konsumenck膮, na podstawie art. 558 搂 1 k.c. wy艂膮cza si臋 przepisy o r臋kojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.

2.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽W przypadku, gdy zakupiony Produkt jest niezgodny z Umow膮 lub posiada wady fizyczne, Klient b臋d膮cy Konsumentem mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy, chyba 偶e Sprzedawca niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usunie.

3.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Sprzedawca zastrzega a Klient akceptuje, 偶e wygl膮d Produkt贸w (w szczeg贸lno艣ci ich kolory, odcienie itp.), prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, mo偶e w spos贸b nieznaczny odbiega膰 od rzeczywistego wygl膮du sprzedawanych Produkt贸w. Ewentualne r贸偶nice mog膮 wynika膰 z przyczyn technicznych le偶膮cych po stronie Klienta (np. niew艂a艣ciwej kalibracji obrazu monitora), co nie stanowi wady fizycznej Produktu.

4.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Reklamacja mo偶e zosta膰 z艂o偶ona przez Klienta:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pkt II ust. 4 Regulaminu;

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w formie elektronicznej za po艣rednictwem:

聽聽聽聽聽Elektronicznego Formularza Zg艂oszeniowego;

聽聽聽聽聽mailowo na adres: info@alealeja.pl ;

5.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Poprawnie z艂o偶ona reklamacja powinien zawiera膰:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽imi臋 i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres e-mail, na kt贸ry ma zosta膰 przes艂ana odpowied藕 na reklamacj臋;

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽informacje i okoliczno艣ci dotycz膮ce reklamowanego Produktu, w szczeg贸lno艣ci rodzaj i data wyst膮pienia wady;

c.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽wskazanie 偶膮dania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji;

d.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽dow贸d zakupu Produktu (np. paragon, kopia paragonu, faktura, kopia faktury, wydruk z karty p艂atniczej lub kredytowej lub inny dow贸d pozwalaj膮cy na ustalenie transakcji).

6.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Sprzedawca ustosunkuje si臋 do reklamacji niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zg艂oszenia. W przypadku braku ustosunkowania si臋 Sprzedawcy w ww. terminie, uznaje si臋, 偶e Sprzedawca uzna艂 reklamacj臋.

7.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽W przypadku, gdy do ustosunkowania si臋 do reklamacji przez Sprzedawc臋, czy te偶 do wykonywania uprawnie艅 Klienta wynikaj膮cych z r臋kojmi niezb臋dne b臋dzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawc臋 o konieczno艣ci dostarczenia Produktu do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy na adres: Al.Sp贸艂dzielczo艣ci Pracy 109B, 20-147 Lublin

8.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Je偶eli jednak ze wzgl臋du na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub spos贸b jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta by艂oby niemo偶liwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udost臋pnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w kt贸rym Produkt si臋 znajduje.

VIII. ODST膭PIENIE OD UMOWY SPRZEDA呕Y

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Prawo odst膮pienia od Umowy bez podawania przyczyny przys艂uguje wy艂膮cznie Klientowi b臋d膮cemu Konsumentem.

2.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Klient, kt贸ry zawar艂 za po艣rednictwem Sklepu internetowego Umow臋 sprzeda偶y na odleg艂o艣膰, mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od tej Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w, o kt贸rych mowa w pkt VIII ust. 9 i 10 Regulaminu.

3.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽O艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy mo偶e by膰 z艂o偶one w dowolny spos贸b, zapewniaj膮cy jednak mo偶liwo艣膰 zapoznania si臋 z jego tre艣ci膮. W szczeg贸lno艣ci o艣wiadczenie mo偶e by膰 z艂o偶one:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽na pi艣mie na adres wskazany w pkt II ust. 4 Regulaminu;

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w formie elektronicznej na adres:聽info@alealeja.pl

聽聽聽聽聽W przypadku z艂o偶enia o艣wiadczenia w formie elektronicznej Sprzedawca niezw艂ocznie prze艣le Klientowi na trwa艂ym no艣niku potwierdzenie otrzymania tego o艣wiadczenia.

4.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Odst臋puj膮c od Umowy sprzeda偶y Klient mo偶e skorzysta膰 z formularza, kt贸rego wz贸r stanowi Za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z ww. formularza nie jest jednak obowi膮zkowe.

5.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Bieg terminu do odst膮pienia od Umowy rozpoczyna si臋 od dnia, w kt贸rym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik wesz艂a w posiadanie zam贸wionego Produktu (w przypadku sprzeda偶y wielu Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach 鈥 w posiadanie ostatniego z nich), a w przypadku pozosta艂ych Um贸w 鈥 od dnia ich zawarcia.

6.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽W celu wykonania prawa odst膮pienia Klient powinien z艂o偶y膰 Sprzedawcy o艣wiadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczaj膮ce jest wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.

7.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Z chwil膮 odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y wygasaj膮 powi膮zane z ni膮 umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, je偶eli na ich podstawie 艣wiadczenie jest spe艂niane przez Sprzedawc臋 lub osob臋 trzeci膮 na podstawie porozumienia ze Sprzedawc膮.

8.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽W przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y, jest ona uwa偶ana za niezawart膮. Klient ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Produkt Sprzedawcy niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy sprzeda偶y. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie Produktu na adres Sprzedawcy: Al.Sp贸艂dzielczo艣ci Pracy 109B, 20-147 Lublin

9.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Klient ponosi tylko bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy (koszty odes艂ania Produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽W przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y Sprzedawca zwr贸ci Klientowi wszystkie otrzymane od niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋). Sprzedawca dokona zwrotu niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w kt贸rym Sprzedawca zosta艂 poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y. Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Klienta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Klient wyra藕nie zgodzi si臋 na inne rozwi膮zanie. Sprzedawca ma prawo wstrzymania si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

11.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Prawo odst膮pienia od Umowy nie przys艂uguje Klientowi w odniesieniu do um贸w, o kt贸rych mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. um贸w:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Klienta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od Umowy;

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Klienta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest Produkt dostarczony w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu.

IX. POZAS膭DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADY DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽W razie zaistnienia sporu pomi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮, Klient b臋d膮cy Konsumentem ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, w szczeg贸lno艣ci:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽jest uprawniony do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora inspekcji handlowej na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1930 ze zm.) z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego, o kt贸rym mowa w art. 36 ww. ustawy. Informacje na temat trybu i zasad przeprowadzania procedury mediacyjnej przez wojew贸dzkich inspektor贸w inspekcji handlowej dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczeg贸lnych wojew贸dzkich inspektor贸w inspekcji handlowej;

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽mo偶e zwr贸ci膰 si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego dzia艂aj膮cego przy wojew贸dzkim inspektorze inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej Umowy sprzeda偶y. Wykaz sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich znajduje si臋 na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Regulamin organizacji i dzia艂ania sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich okre艣la rozporz膮dzenie Ministra Sprawiedliwo艣ci z 6 lipca 2017 r. w sprawie okre艣lenia regulaminu organizacji i dzia艂ania sta艂ych s膮d贸w polubownych przy wojew贸dzkich inspektorach inspekcji handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1356);

c.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc korzystaj膮c z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w i organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona praw konsument贸w (np. Federacja Konsument贸w).

2.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Szczeg贸艂owe informacje o pozas膮dowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅, a tak偶e zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, wojew贸dzkich inspektorat贸w inspekcji handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w:

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽www.uokik.gov.pl/porady_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

X. POLITYKA PRYWATNO艢CI I COOKIES

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Bartosz Oczkowski prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮 Aleja 艁azienek Bartosz Oczkowski na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, NIP: 7133102134 , REGON: 382559406, tel.:573 976 800, e-mail:info@alealeja.pl, zwany dalej 鈥濧dministratorem鈥 i b臋d膮cy jednocze艣nie Sprzedawc膮.

2.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane s膮 przez Administratora zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z RODO, a tak偶e na podstawie innych przepis贸w reguluj膮cych ochron臋 danych osobowych os贸b fizycznych.

3.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezb臋dne do realizacji Zam贸wienia. W przypadku zawarcia Us艂ugi elektronicznej 鈥濶ewsletter鈥 podanie wymaganych danych jest dobrowolne, lecz niezb臋dne do skorzystania z tej Us艂ugi.

4.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Dane osobowe s膮 przetwarzane:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w celu 艣wiadczenia us艂ug zwi膮zanych z prowadzeniem i obs艂ug膮 Zam贸wie艅 oraz Konta w Sklepie internetowym 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w celach analitycznych i statystycznych 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegaj膮cy na prowadzeniu analiz aktywno艣ci Klient贸w w Sklepie internetowym i sposobu korzystania z Konta, a tak偶e ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalno艣ci;

c.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegaj膮cy na ochronie jego praw;

d.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w celu 艣wiadczenia us艂ugi wysy艂ki Newslettera 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 przetwarzania do wykonania us艂ugi oraz dobrowolna zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

e.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiot贸w, polegaj膮cych m.in. na:

聽聽聽聽聽wy艣wietlaniu tre艣ci marketingowych niezale偶nie od preferencji Klienta (reklama standardowa);

聽聽聽聽聽wy艣wietlaniu tre艣ci marketingowych odpowiadaj膮cych zainteresowaniom Klienta (reklama behawioralna);

聽聽聽聽聽kierowaniu do Klienta tre艣ci marketingowych w ramach Newslettera;

聽聽聽聽聽prowadzeniu innego rodzaju dzia艂a艅 zwi膮zanych z marketingiem bezpo艣rednim towar贸w i us艂ug,

o聽聽聽聽聽聽聽聽podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz dobrowolna zgoda Klienta

5.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Administrator mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane osobowe U偶ytkownik贸w lub Klient贸w korzystaj膮cych ze Sklepu internetowego:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽imi臋 i nazwisko;

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽adres poczty elektronicznej;

c.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽numer telefonu kontaktowego;

d.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj);

e.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy).

聽聽聽聽聽W przypadku U偶ytkownik贸w lub Klient贸w nie b臋d膮cych Konsumentami Administrator mo偶e przetwarza膰 dodatkowo nazw臋 i adres firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) U偶ytkownika lub Klienta.

2.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Osoby, kt贸rych dane dotycz膮, posiadaj膮 prawo do 偶膮dania od Administratora dost臋pu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, natomiast w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody 鈥 prawo do usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie. W celu realizacji powy偶szych praw nale偶y wys艂a膰 wiadomo艣膰 na adres wskazany w pkt II ust. 4 Regulaminu.

3.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe w celu dostarczania U偶ytkownikowi us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 oraz poprawy jako艣ci tych us艂ug. W zwi膮zku z tym Administrator oraz inne podmioty 艣wiadcz膮ce na jego rzecz us艂ugi analityczne oraz statystyczne korzystaj膮 z plik贸w cookies, przechowuj膮c informacje lub uzyskuj膮c dost臋p do informacji ju偶 przechowywanych w telekomunikacyjnym urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmuj膮:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽pliki cookies z danymi U偶ytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelnienia na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

c.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelnienia (ang. user centric security cookies);

d.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

e.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽trwa艂e pliki cookies s艂u偶膮ce do personalizacji interfejsu U偶ytkownika, na czas trwania sesji lub d艂u偶ej (ang. user interface customization cookies);

f.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽pliki cookies s艂u偶膮ce do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Administrator mo偶e przetwarza膰 dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez U偶ytkownik贸w/Klient贸w ze Sklepu internetowego, w celu:

a.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽identyfikacji U偶ytkownik贸w/Klient贸w jako zalogowanych w Sklepie internetowym i wy艣wietlaniu, 偶e s膮 zalogowani;

b.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽zapami臋tywaniu Produkt贸w dodanych do Koszyka w celu z艂o偶enia Zam贸wienia;

c.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽zapami臋tywania danych w wype艂nianych Formularzach Zam贸wienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu internetowego;

d.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽dostosowywania zawarto艣ci strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji U偶ytkownika/Klienta;

e.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj膮cych spos贸b korzystania ze Sklepu internetowego;

f.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽utrzymywania sesji U偶ytkownika/Klienta Sklepu internetowego, dzi臋ki kt贸rej U偶ytkownik/Klient nie musi na ka偶dej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a;

g.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu internetowego, umo偶liwiaj膮c w szczeg贸lno艣ci weryfikacj臋 autentyczno艣ci sesji przegl膮darki;

h.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽optymalizacji i zwi臋kszenia wydajno艣ci us艂ug 艣wiadczonych przez Administratora;

i.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽dostosowania prezentowanych za po艣rednictwem strony Sklepu internetowego reklam us艂ug i produkt贸w podmiot贸w trzecich;

j.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽zapewnienia bezpiecze艅stwa i niezawodno艣ci Sklepu internetowego.

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽U偶ytkownik/Klient mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 pliki cookies korzystaj膮c z dost臋pnych funkcji w przegl膮darce internetowej, kt贸rej u偶ywa.

2.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Administrator przetwarza r贸wnie偶 zanonimizowane dane eksploatacyjne zwi膮zane z korzystaniem ze Sklepu internetowego (tzw. logi 鈥 adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te maj膮 charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj膮 cech identyfikuj膮cych osoby odwiedzaj膮ce stron臋 Sklepu internetowego. Logi, o kt贸rych mowa powy偶ej nie s膮 ujawniane osobom trzecim.

XI. POSTANOWIENIA KO艃COWE

1.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Umowy sprzeda偶y zawierane za po艣rednictwem Sklepu internetowego zawierane s膮 w j臋zyku polskim.

2.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 zmiany Regulaminu, w szczeg贸lno艣ci z wa偶nych przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym zmiany sposobu dostawy i p艂atno艣ci w zakresie w jakim zmiany te wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 Regulaminu.

3.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Zmiana Regulaminu staje si臋 skuteczna i wchodzi w 偶ycie w terminie wskazanym przez Sprzedawc臋, nie wcze艣niej ni偶 po up艂ywie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie Sklepu internetowego informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, kt贸rzy dokonali Rejestracji w Sklepie internetowym zostan膮 dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu za po艣rednictwem korespodencji e-mail na adres wskazany podczas rejestracji Konta.

4.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Zmiana Regulaminu w 偶aden spos贸b nie b臋dzie narusza膰 praw nabytych przez Klient贸w w zwi膮zku z zawarciem Umowy sprzeda偶y przed dniem wej艣cia w 偶ycie zmian Regulaminu. W szczeg贸lno艣ci zmiany Regulaminu nie b臋d膮 mia艂y wp艂ywu na ju偶 z艂o偶one Zam贸wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzeda偶y.

5.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci Kodeks cywilny i ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a w przypadku Klient贸w b臋d膮cych Konsumentami tak偶e przepisy ustawy o prawach konsumenta.

6.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽W przypadku niezgodno艣ci jakichkolwiek postanowie艅 Regulaminu z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, Sprzedawca deklaruje bezwzgl臋dne podporz膮dkowanie si臋 i przestrzeganie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w miejsce zakwestionowanych postanowie艅.

7.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, kt贸ry nie jest Konsumentem, rozstrzygane b臋d膮 przez s膮d powszechny w艂a艣ciwy ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.

8.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 20.11.2019聽r.